Nieuws

Roetschorsschimmel

Roetschors is een schimmelziekte die vooral voorkomt op esdoorns. De schimmel die de Roetschorsziekte veroorzaakt is een zakjeszwam en lijkt zich vooral bij extreem warm weer snel uit te breiden.

De roetschorsschimmel komt vooral voor op afgestorven hout, maar er komen de laatste jaren steeds meer meldingen van de schimmel op levende bomen. De sporen van de schimmel komen vrij bij het zagen en vellen van besmette bomen. Het inademen van deze sporen kan luchtwegklachten veroorzaken. Langdurige of herhaalde blootstelling aan de schimmelsporen kan een allergische ontstekingsreactie van de longblaasjes veroorzaken en kan leiden tot kortademigheid en gewichtsverlies.

Hoe kun je een besmette boom herkennen?

Een aangetaste boom kan (vooral in de nazomer) sterk verdorren. Daarnaast zijn er roetachtige plekken zichtbaar op de stam en de takken daar waar de bast is verdwenen. Als de schimmel de bast- en cambiumweefsel van een boom aantast, ontstaat er een verhoogde kans op stam- en takbreuk. De schimmel kan leiden tot het afsterven van eerst de kroon en later de gehele boom.

De sporen van de schimmel verspreiden zich met de wind. Mensen die met deze sporen in aanraking komen kunnen longaandoeningen krijgen, ontstekingen in en rond de longblaasjes. Symptomen zijn benauwdheid, hoesten, koorts en algemene malaise. Wanneer er geen blootstelling meer is, verdwijnen ook de klachten. Er zijn nog andere schimmels die een min of meer vergelijkbare schade aan hout kunnen veroorzaken. Het is vooral de roetschorsschimmel die de gezondheid van de mens in gevaar kan brengen.

Roetschorziekte

Bron: Terra Nostra, Henry Kuppen

Plaatsingsdatum 18 juni 2021

Roetschorziekte