Boomverzorging

Boomverzorging van wortel tot kroon

Als boomspecialist verzorgen wij de boom van wortel tot kroon, met kennis van zaken en met respect voor de seizoenen en de specifieke eigenschappen van de boom. BKC verzorgt bomen in alle levensfasen. Zo kunnen wij met de juiste ingrepen ook in de aftakelingsfase het definitief verwijderen van de boom nog heel lang uitstellen. Bomen zijn de longen van de wereld. Ze ‘ademen’ CO2 in en produceren zuurstof. In een stedelijke omgeving hebben ze een duidelijk esthetische functie die vraagt om nauwlettende zorg. BKC BV biedt deze boomverzorging en geeft daarnaast helder advies.

Ervaren boomspecialist nodig of een partner voor onderhoud of verwijdering?

Met onze VTA (Visual Tree Assessment) inspecties controleert BKC BV de boom op gebreken die de veiligheid kunnen ondermijnen. De geconstateerde afwijkingen worden in overzichtelijke rapportages verwerkt en de eventuele risico’s worden vastgesteld. Uiteraard worden de mogelijkheden om de situatie te verbeteren besproken.

Boombeheer – Boommanagement in optima forma

In de vorm van regelmatige boomcontroles en algemeen boomonderhoud worden alle boomgegevens geregistreerd en opgeslagen. Structuurkenmerken zoals eigenaar, boeknummer, gebruikersgroep en onderhoudsgebied kunnen met verschillende rechten worden gecombineerd. Op deze manier worden de bomen in de toekomst veilig gesteld en optimaal begeleid in groei en ontwikkeling.

Tevens levert dit unieke kansen op voor het opzetten van effectieve processen binnen uw beheerafdeling als ook in de communicatie met uw aannemer. Het boommanagementmodel helpt alle externe rapportages en boomgegevens direct toe te wijzen aan de juiste projecten. Bij het werken met bestekken of begrotingen kunnen per maatregel twee attributen uit alle gegevens worden toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een parameter cq. deficode (boomhoogte, kroon- of stamdiameter) voor een juiste calculatie. Voor de gebruiker staan omvangrijke rapportages ter beschikking, van een werkbrief tot een statistiek, over de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen. Het groene kaartmodel is te integreren en foto’s kunnen worden opgeslagen en geactualiseerd. Het resultaat is een lijst van een beschermwaardig bomenbestand die vervolgens zeer bruikbaar is voor bijvoorbeeld een monumentale bomenlijst binnen een gemeente.

Het boommanagement model is ontwikkeld volgens CROW en FLL-richtlijnen en verwerkt ook controlebeurten voor bomen in een bosachtige omgeving (vlakken) als aanlevering voor areaalgegevens. Boommanagement in optima forma!

Bosomvorming – de basis voor een groene toekomst

BKC BV voert diverse bosomvorming werkzaamheden professioneel en met zorgvuldige voorbereiding uit. Wij zorgen voor nieuwe beplanting, de conversie van gronden als ook doeltreffende ontruiming van calamiteitengronden (bijvoorbeeld na een storm).

Eikenprocessierups - veroorzaker van gezondheidsklachten

De eikenprocessierups (Thaumethopea precessionea) is de rups van een nachtvlinder. De rupsen gaan in de maanden mei, juni en juli groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel. Dat zijn eikenbladeren, vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of zelfs aan de luchtwegen.

Als eigenaar van de besmette bomen bent u zelf verantwoordelijk voor de overlastbestrijding. BKC BV werkt met professionele verwijderingsinstallaties, waarmee de eikenprocessierupsen volledig en veilig worden verwijderd. Zowel de rupsen met brandharen als ook de nesten worden opgezogen en afgevoerd.

Wilt u meer informatie over wat de eikenprocessierups en gezondheid? Het RIVM verzamelt kennis en informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups en stelt die beschikbaar. Of neem een kijkje op de website van de GGD: www.rupsen.info.

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.