MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is een actueel thema. We worden ons steeds meer bewust van onze natuurlijke en sociale omgeving en willen hier op een verantwoorde manier mee omgaan. BKC BV is zich bewust van haar verantwoordelijkheid binnen de maatschappij en richt haar activiteiten bewust op het toevoegen van waarden aan zowel people, planit en profit. 

MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen en bij ieder besluit wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: van zowel de belangen van de betrokken medewerkers, de betrokken bedrijven als ook de betrokken organisaties.

MVO is een proces

Wat MVO nu precies inhoudt, is niet in een korte tekst uit te leggen. Er zijn vele meningen over en veel definities voor bedacht. MVO is geen eindbestemming, maar een proces. De doelen die BKC BV nastreeft veranderen in de tijd en met elk besluit. Wij gebruiken onze unieke positie om de wereld te verbeteren, maar ook om ons te onderscheiden van andere bedrijven binnen de branche. 

Hierbij wordt de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (ISO 26000) toegepast. Dit is een internationale ISO-norm die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en is bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen door handvatten te geven bij de uitvoering ervan. MVO maakt hierbij onderdeel uit van onze keuzes voor investeringen in nieuwe machines, nieuwe medewerkers, projecten, eerlijk zaken doen en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap. Een en ander is uitgewerkt in een zelfverklaring en onderbouwende rapportages met daarin de nodige principes waar BKC BV aan moet (willen) voldoen. 

Deze principes betreffen:

  • Rekenschap,
  • Transparantie,
  • Ethisch gedrag,
  • Respect voor de belangen van de stakeholders,
  • Respect voor de rechtsorde,
  • Respect voor internationale gedragsnormen,
  • Respect voor mensenrechten.

Bent u benieuwd naar de activiteiten die BKC BV onderneemt? Hiervoor verwijzen wij hieronder naar onze Zelfverklaring en de Onderbouwing volgens NEN-ISO 26000.