Groen

BKC verzorgt de aanleg en het onderhoud van elk bedrijventerrein

BKC BV verzorgt de aanleg en het onderhoud van elk bedrijventerrein.

Wij maken hierbij gebruik van de BKC Groenscan met als doel de (beeld) kwaliteit van het openbaar groen duurzaam te verbeteren. Het bedrijventerrein krijgt hierdoor niet alleen een aantrekkelijke uitstraling, maar ook meer samenhang. Tevens krijgt het bedrijventerrein door zijn duurzame imago een grotere aantrekkingskracht voor nieuwkomers.

Daarnaast verzorgen wij ook het reguliere onderhoud zoals gras maaien, onkruidbestrijding, de afvoer van groen en A-hout, bestrating en winterdiensten.

Dankzij het maaien heeft u steeds een verzorgd en aantrekkelijk plantsoen

Grasvelden maaien, taluds en slootoevers maaien of met mulch bedekken, plus de verzorging van alle groenoppervlakken en biotopen, behoren al sinds jaren tot onze expertise.

Het maaiafval kan worden verzameld en opgeruimd en als fijn versnipperde mulchlaag over de grond verdeeld worden. Voor praktisch elke opdracht beschikken wij over het modernste gereedschap en goed opgeleide medewerkers.

Beplanting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan al het openbaar groen zoals plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, rotondes en parken. Door bezuinigingsmaatregelen zijn diverse gemeenten genoodzaakt deze onderhoudskosten te verlagen met versobering van het openbaar groen als resultaat.

Groen absorbeert fijnstof. Door de Europese Unie zijn regels opgesteld om de hoeveelheid fijnstof te verminderen. Uit metingen en modelberekeningen blijkt dat openbaar groen in de vorm van beplanting tot 20% fijnstof uit de lucht bindt. Het terugdringen van de hoeveelheid fijnstof blijkt belangrijk en opgestelde normen moeten in gemeenten worden nageleefd. Beplantingen door BKC BV is hét startpunt naar een duurzaam, kleurrijk en zorgeloos groen binnen uw gemeente of bedrijf. Verfraaiing in plaats van versobering. BKC BV biedt met haar beplanting een uniek totaalconcept; een ethisch verantwoord en duurzaam ontwerp, verlaagde onderhoudskosten en tot slot een CO2 emissiebesparing. Daarnaast wordt de natuurlijke habitat en biodiversiteit in stand gehouden en zelfs verbeterd.

Hoe kan zo’n traject verlopen:

 •  Ontwerp met beplantingsplan,
 • Voorstel aanlegkosten,
 • Op verzoek diverse niveaus van onderhoud,
 • Assortimentskeuze, acceptatie en opdrachtverstrekking,
 • Realisatie en onderhoud van het gewijzigde groen,
 • Meerjarenplan wat betreft kosten en beheer. 

Veilig landen

BKC BV is niet alleen gespecialiseerd in boomverzorging, groen en milieu, maar heeft daarnaast ook diverse andere projecten in beheer zoals het opzetten, plannen en regelen van het onderhoud van vliegvelden.

Internationale vliegveiligheid

Vliegvelden dienen te voldoen aan de minimale internationale regelgeving voor de vliegveiligheid (ICAO). Het onderhoud van vliegvelden speelt hierbij een belangrijke rol. BKC BV voert de volgende werkzaamheden uit op onder andere Düsseldorf Airport en de SkyTrain cabinebaan.

 • Algemeen (groen) onderhoud zoals maaien,
 • Schoonmaken landingsbanen,
 • Onderhoud hekwerk,
 • Vervangen hekwerk,
 • Inspectie electro schachten landingsbanen,
 • Onderhoud SkyTrain cabinebaan.