Nieuws

Ontbossing tegengaan met het klimaatakkoord

Alle bomen tellen mee! Nederland tekende begin november 2021 het akkoord tegen ontbossing. Deze plannen zijn echter niet nieuw. Al eerder werden afspraken gemaakt om het kappen van bomen tegen te gaan voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor behoud en versterking van de biodiversiteit.

Voor de biodiversiteit is het belangrijk om boomsoorten te planten die al lang in Nederland voorkomen. Soorten die passen bij het gebied gedijen het beste en trekken veel meer insecten aan. Het verschil hierin is zeer groot, welke soort boom je plant maakt dus heel veel uit voor de biodiversiteit!

Het is ook belangrijk om verschillende boomsoorten naast elkaar te planten. Vroeger werden lanen maar aangelegd met één soort boom, nu is juist variatie belangrijk. Steeds meer gemeenten planten daarom verschillende soorten langs een weg. Dit vergroot de biodiversiteit en maakt dat bomenrijen minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen.

Iedere boom telt mee om ontbossing tegen te gaan. Tijd dus voor goede voornemens!

bron: bugerhajema.nl

 

Bron: bugelhajema.nl

Plaatsingsdatum: 5 augustus 2022