Project

Motte Montferland

Huis Bergh heeft ca. 500 hectare grond, waarvan 250 hectare bos in eigendom. In het Bergherbos ligt de Motte Montferland, een door mensenhanden opgehoogde natuurlijke heuvel en de grootste van Nederland.

De motte bevatte een hoop dode en door schimmels aangetaste bomen. Om te voorkomen dat deze zouden omvallen en hun wortelkluiten zouden losscheuren uit de heuvel of omliggende wallen, werden deze bomen verwijderd. In opdracht van Stichting Huis Bergh is samen met KMP Civiel door BKC BV deze opdracht uitgevoerd.

Het project nam 5 jaar in beslag waarbij al het groen is verwijderd. Daarnaast is ook de waterhuishouding aangepakt, waarbij regenwater voortaan via de top van de motte kan wegzakken en niet langer langs de flanken wegspoelt dat plaatselijk tot verzakking van grond en van de toegangsweg heeft geleid.

BKC BV is Huis Bergh dankbaar voor het vertrouwen dat zij heeft gegeven voor het uitvoeren van dit unieke en grootse project.

 

 

Voor informatie kunt u ook de website van levenindeliemers bekijken.

Overige projecten

Bent u benieuwd naar onze overige projecten? Kijk dan hier.