Project

Megaproject vliegveld Düsseldorf succesvol

We hebben al jaren een duurzame relatie met vliegveld Düsseldorf en daar zijn we trots op. De samenwerking is alleen maar versterkt toen in 2016 een megaproject op vliegveld Düsseldorf startte. Na volbrengen van dit project gedurende 5 maanden, is daarna een vervolgproject gestart.

Nadat we al jaren het groen op de landingsbanen netjes verzorgen, was 2016 de uitdaging om de putten op de landingsbanen eens grondig onder handen te nemen. De 425 putten waren verouderd en om de vliegveiligheid te verzekeren hebben wij de putten flink opgeschoond. Vervolgens zijn de putten opgevuld met kiezelstenen en aangetrild. Omdat we het vliegverkeer natuurlijk niet in de weg konden zitten is al het werk ’s nachts uitgevoerd.

425 putten

Dat het een intensief en groot project was, blijkt wel uit de cijfers. In totaal zijn er 425 putten schoongemaakt. Met dit project zijn we 5 maanden (juni-oktober) bezig geweest, waar we 5 nachten per week werkten met circa 10 personen. Wat betreft het aantal machines hebben we gebruikt: 2 rupskranen, 2 rupsdumpers, 1 tractor met container, 1 tractor frees, 1 speciale zaaimachine, 2 vrachtwagens, meerdere shovels en speciale verlichting. Kun je nagaan.

 

Met het herstellen van de putten is het gras van de landingsbanen natuurlijk aangetast. Dit hebben we hersteld door nieuwe graszoden te plaatsen. Om stofvorming te voorkomen hebben we kippengaas over de nieuwe graszoden gelegd. Stofvorming kan namelijk erg gevaarlijk en schadelijk zijn voor opstijgende vliegtuigen. Met behulp van deze creatieve oplossing konden de graszoden op hun plek blijven, wortelen en was het niet langer een gevaar voor de vliegveiligheid.

Bij de oplevering van het project was de opdrachtgever dan ook meer dan tevreden, met complimenten voor de professionele uitvoering van het project.

Bewatering

Juli 2017 is in het verlengde van dit project een nieuw project uitgevoerd op het vliegveld. De graszoden bleken nog een uitdaging te zijn, zonder water zou het kippengaas geen bijdrage leveren en zou er geen mooie grasmat komen. Daarom heeft vliegveld Düsseldorf ons gevraagd een watersysteem te ontwikkelen zodat het gras op gezette tijden genoeg water krijgt.

We ontwikkelden een modulaire beregeningsinstallatie. Deze is aangelegd aangelegd en getest en volledig geaccordeerd door onze opdrachtgever. Ons prestigieuze systeem voorzag alle landingsbanen op de zuidbaan van water. We zijn hier trots op!