Nieuws

Wat doen die markeringen op die bomen?

Tijdens de wandeling door het bos zijn ze vast opgevallen. Markeringen op de stam van bomen, oftewel blessen. Maar wat betekent nu de kleur?

Bron: Ecopedia.be

Oranje (soms rood) stippen

De boom gaat weg en mag gekapt worden. De boom wordt vervolgens weggetakeld en gebruikt voor het hout.

Blauwe stip of streep

Deze bomen hebben een bijzondere waarde. Deze mag blijven groeten ten koste van sommige andere bomen, omdat deze erg bijzonder is of later veel mooi hout zal opleveren.

Afbeelding markering
Bron: Nature today / Bosgroepen 

Golvende blauwe of witte lijn of letter ‘h’

Dit is een habitatboom. Dit zijn vaak heel erg oude bomen waar dieren en andere organismes veel aan hebben. Ze hebben bijvoorbeeld vervormingen. Deze bomen mogen blijven staan.

Rode ‘X’ of ‘V’ gezien?

Deze boom mag gekapt worden en daarna blijven liggen. De boom is bijvoorbeeld ziek of beschadigd. Ze worden dicht bij de grond afgezaagd en vormen een belangrijke voedingsbron voor dieren en planten.

Rode R?

Deze boom is een exoot en is niet gewenst in ons landschap omdat hij zich bijvoorbeeld heel snel verspreid. Deze bomen worden geringd, waardoor ze beschadigd raken en uiteindelijk doodgaan.

Dubbele witte of blauwe strepen

Zij zorgen ervoor dat de machines waarmee de bomen worden gekapt de juiste route nemen. Omdat het zware machines zijn, is het niet de bedoeling dat ze het bos vernielen en worden er speciale dunningspaden voor ze uitgezet. Met de strepen wordt aangegeven waar ze wél mogen rijden.

Blauwe ‘T’

Het zogenaamde dunningspad komt ten einde en machines mogen niet voorbij deze boom rijden er er mogen al helemaal geen bomen gekapt worden achter deze boom.

 

Bron: www.naturetoday.com

Plaatsingsdatum 11 juni 2021