Project Motte Montferland

27 apr Project Motte Montferland

In maart 2014 is BKC gestart met het verwijderen van groen op de Motte Montferland in opdracht van Huis Bergh onder toezicht van Erfgoedbeheer. Toezichthouder van Erfgoedbeheer is Irene Velthuis en de praktische begeleiding wordt uitgevoerd door Martin Weijers van Huis Bergh.

De veelomvattende werkzaamheden bestrijken een tijdsbestek van 5 jaar. Hierbij wordt de motte volledig geschoond incl. de twee grachten gordels eromheen. Daarna wordt de heuvel zodanig bewerkt dat de erosie grotendeels zal worden weggenomen, zodat dit rijks archeologisch monument voor de toekomst behouden blijft. De motte Montferland is de grootste motte  in Nederland, opgeworpen rond 1000 na Christus. 

Wij zijn zeer vereerd met deze opdracht en zullen dit unieke project dan ook met veel zorg uitvoeren en ten einde brengen.