BKC groenscan

BKC Groenscan®

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan al het openbaar groen zoals plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, rotondes en parken. Door bezuinigingsmaatregelen zijn diverse gemeenten genoodzaakt deze onderhoudskosten te verlagen met versobering van het openbaar groen als resultaat.

Groen absorbeert fijn stof. In 2013 heeft de Europese Unie nieuwe regels opgesteld om de hoeveelheid fijn stof te verminderen. Uit metingen en modelberekeningen blijkt dat openbaar groen in de vorm van beplanting tot 20% fijn stof uit de lucht bindt. Het terugdringen van de hoeveelheid fijn stof blijft belangrijk en de opgestelde normen moeten in alle gemeenten dan ook worden nageleefd.

 

De BKC Groenscan ® is hét startpunt naar een duurzaam, kleurrijk en zorgeloos groen binnen uw gemeente. Verfraaiing in plaats van versobering.

 

Wij bieden met onze BKC Groenscan® een uniek totaal concept; een esthetisch verantwoord en duurzaam ontwerp, verlaagde onderhoudskosten en last but not least een CO2 emissie besparing. Daarnaast wordt de natuurlijke habitat en biodiversiteit in stand gehouden en zelfs verbeterd.

Hoe verloopt het BKC Groenscan® traject?

  • ontwerp met beplantingsplan
  • voorstel aanlegkosten
  • op verzoek diverse niveaus van onderhoud
  • assortimentskeuze, acceptatie en opdrachtverstrekking
  • realisatie en onderhoud van het gewijzigde groen
  • meerjarenplan betreft kosten en beheer

 

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.