Milieu & CO2-reductie

Reductie CO2 van groot belang

CO2-reductie is een belangrijk onderdeel van de BKC bedrijfsvoering. Sterker nog, voor ons is dit zelfs corebusiness. Wij zijn elke dag bezig om de CO2-emissie in onze omgeving en daarbuiten te verlagen. Het verlagen van onze eigen CO2-emissie is daarom voor ons een vanzelfsprekendheid. Uiteraard hebben wij onze eigen organisatie ook ingericht op het duurzaam ondernemen. Zo werken wij in een CO2 neutraal kantoorpand en rijden wij elektrisch of in auto’s op aardgas met Euro5-motoren. Verder gebruiken wij Aspen® brandstof in onze machines en houden wij ons aan de ISO 26000 richtlijn ten aanzien van de MVO implementatie.

 

Naast bovenstaande duurzame aspecten geven wij voor alle vrijkomende groenmateriaal een gevalideerde verklaring af voor de hoeveelheid CO2-reductie, waarmee wij aantonen dat groene reststoffen de basis vormen voor biomassa en biobrandstof. Deze erkende verklaring kan in de organisatie van de opdrachtgevers worden gebruikt voor de CO2-emissie balans of als verantwoording voor duurzaamheidsinspanningen.

 

Over de voortgang van onze eigen CO2-reductie willen wij graag transparant zijn.  Mede daarom is er een speciale website ingericht, waarop de verschillende verslagen, documenten en doelstellingen om tot CO2-emissiereductie te komen staan vermeld.

Het gehele systeem met betrekking tot de CO2-prestatieladder en de bijbehorende verslagen en website is opgezet in samenwerking met Gerben de Vries van KAM-advies & begeleiding te Duiven.

 

Ga hier naar de speciale website om de BKC CO2-prestatieladder te bekijken.

 

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.