Beplanting

Beplanting

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan al het openbaar groen zoals plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, rotondes en parken.

Door bezuinigingsmaatregelen zijn diverse gemeenten genoodzaakt deze onderhoudskosten te verlagen met versobering van het openbaar groen als resultaat.

 

Groen absorbeert fijnstof. In 2013 heeft de Europese Unie nieuwe regels opgesteld om de hoeveelheid fijn stof te verminderen.

Uit metingen en modelberekeningen blijkt dat openbaar groen in de vorm van beplanting tot 20% fijnstof uit de lucht bindt. Het terugdringen van de hoeveelheid fijn stof blijft belangrijk en de opgestelde normen moeten in alle gemeenten dan ook worden nageleefd. Beplantingen door BKC is hét startpunt naar een duurzaam, kleurrijk en zorgeloos groen binnen uw gemeente of bedrijf. Verfraaiing in plaats van versobering.  Wij bieden met onze beplanting een uniek totaalconcept; een esthetisch verantwoord en duurzaam ontwerp, verlaagde onderhoudskosten en tot slot een CO² emissiebesparing. Daarnaast wordt de natuurlijke habitat en biodiversiteit in stand gehouden en zelfs verbeterd.

 

Hoe kan zo’n traject verlopen?

  • Ontwerp met beplantingsplan,
  • Voorstel aanlegkosten,
  • Op verzoek diverse niveaus van onderhoud,
  • Assortimentskeuze, acceptatie en opdrachtverstrekking,
  • Realisatie en onderhoud van het gewijzigde groen,
  • Meerjarenplan betreft kosten en beheer.

 

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.