CO2-reductie

Reductie CO2 van groot belang

 

CO2-reductie is een belangrijk onderdeel van de BKC bedrijfsvoering. Sterker nog, voor ons is dit zelfs corebusiness.

Wij zijn elke dag bezig om de CO2-emissie in onze omgeving en daarbuiten te verlagen.

Uiteraard hebben wij onze eigen organisatie ook ingericht op het duurzaam ondernemen. Zo werken wij in een CO2-neutraal kantoorpand en rijden wij elektrisch, zetten zoveel mogelijk vrijkomend groen in als biomassa en maken gebruik van zonnepanelen waardoor het gebruik van fossiele brandstof wordt voorkomen. Verder gebruiken wij Aspen® brandstof in onze machines en houden wij ons aan de ISO 26000 richtlijn ten aanzien van de MVO implementatie.

 

Over de voortgang van onze eigen CO2-reductie willen wij graag transparant zijn.  Daarom zijn de verschillende verslagen, documenten en doelstellingen om tot CO2-emissiereductie te komen inzichtelijk . Om vast te stellen hoeveel CO2-emissiereductie bereikt wordt, is er een eigen – door een onafhankelijke certificerende instelling gevalideerd- registratiesysteem ontwikkeld.

BKC staat voor duurzaam, fris en natuurlijk: de drie belangrijkste betekenissen van de kleur groen.

 

Inzicht

Inzicht in CO2 is verkregen door alle scope 1 en 2 emissies te verwerken in een Carbon Footprint. Dit is vervolgens geanalyseerd in de CO2-Emissie Inventarisatie conform de eisen in ISO 14064-1. Onze meest recente Carbon Footprints kunt u hier terug lezen.

 

Reductie

CO2 reductie is altijd een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Voor BKC is dit zelfs corebusiness. Wij zijn immers altijd in de weer om de CO2-emissie in onze omgeving en daarbuiten te verlagen en is daarmee een vanzelfsprekendheid. Lees hier ons Energie Management Actieplan.

 

Transparantie

Over onze voortgang van de CO2-reductie willen wij graag transparant zijn. Onze nieuwsbrieven inzake CO2 transparantie zijn hier terug te lezen.

 

Participatie

De afgelopen jaren zijn er met diverse partijen binnen de branche en sector verscheidene activiteiten ontplooit om tot verduurzaming van de bedrijfsvoering te komen. Het gebruik van biomassa en duurzaam onderhoud van groen zijn daar een belangrijke factor in.  Zie ook hiervoor ons document over onze deelname aan initiatieven.