Certificaten

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

BKC staat voor een totaal onderhoud.

Onze diensten bestaan uit groenvoorziening, boomverzorging en milieudiensten. Zoals het maaien van gras, het snoeien van bomen, boomveiligheidscontrole, -onderzoek en –advies en het (ver)planten en kappen van bomen. Wij beschikken over vakkundige medewerkers, modern materiaal én alle benodigde certificaten en onderscheidingen.

De PEFC is de norm voor de bevordering van duurzaam bosbeheer door middel van boscertificering en labeling van uit het bos afkomstige producten. Door de PEFC claim en/of het PEFC label op producten hebben klanten en eindgebruikers de garantie dat gebruikte grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen, gerecycled materiaal en/of gecontroleerde bronnen komen.

Middels de PEFC verklaring verklaren wij dat we ons houden aan sociale, veiligheids- en gezondheidseisen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet meer weg te denken, ook niet voor ons. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgen voor een betere balans tussen zakelijke, natuurlijke en sociale regionale belangen.

Daarom voldoen wij aan de MVO Zelfverklaring ISO 2600 en zijn wij gecertificeerd conform NEN-EN ISO 9001:2015, de certificering die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

Zo tonen wij aan dat we in staat zijn om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van ons klant en de wet.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en streven BKC continu te verbeteren. Met de certificering tonen we dat we projecten gestructureerd laten verlopen en beheersen.

NEN-EN ISO 14001 is een certificering waarbij de eisen aan het milieumanagementsysteem gespecificeerd worden. Het monitort emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten en geeft een helder inzicht in de milieuprestatie van een organisatie.

Voor ons is het milieu corebusiness en daarom is het des te meer van belang dat we middels dit certificaat tonen dat we onze milieuaspecten en -prestaties beheersen en voldoen aan de (milieu)wet- en regelgeving. Daarnaast streven we continu naar verbetering van ons milieubeleid en -prestaties.

CO2-verklaring

We zamelen biomassa in uit bomen kap- en snoeiwerk. Hieruit wordt de CO2-emissiereductie berekend, vastgelegd en gevalideerd.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om te stimuleren tot CO2-bewust handelen in ons eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Wij distribueren, slaan op en doen onderhoudswerkzaamheden in groen en milieu. Met behulp van de CO2-prestatieladder hebben we inzichtelijk wat onze CO2-uitstoot is en zoeken we nieuwe mogelijkheden om deze uitstoot terug te dringen. Zo rijden een deel van onze wagens op Groengas en verwarmen we het kantoor op basis van biomassa. Ook met de aanplant van het wilgenbos en de miscanthusvelden zorgen we voor een vermindering in CO2-uitstoot.

Meer informatie over onze CO2-prestatieladder is te vinden op deze website: CO2 Pinetum

De VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Wij laten met dit certificaat zien dat we op een veilige manier bosbouw werkzaamheden uitvoeren en aan groenaanleg en -onderhoud doen.

We beschikken ook over de Duitse SCC-certificatie.

De Präqualifikation is een geschiktheidsverklaring waarmee we aantonen dat we aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen gaan over andere over sociale afdracht, belastingen en verzekeringen.

Präqualifikation

Met dit certificaat kunnen we gemakkelijker participeren op inschrijvingen, omdat opdrachtgevers inzichtelijk hebben dat we aan de gestelde eisen voldoen.